L’Ajuntament de Capdepera invertirà 3.787.366,01€ del romanent de tresoreria en diferents millores per al municipi.
 

 

Les dues inversions més importants, pel que fa a pressupost i com afectarà al municipi, són l’adequació de la caserna policial i el carril bici. La tercera inversió més important per pressupost és la reforma i ampliació de l’escoleta de Cala Rajada.

La caserna policial, ubicada actualment a Capdepera, es traslladarà al Centre Cap Vermell, a Cala Rajada. El pressupost per adequar una part de l’edifici per a tal ús serà de 302.000€. Es preveu que l’obri es comenci a executar passada la temporada d’estiu. Amb aquest canvi es volen millorar les condiciones de treball de la Policia Local i apropar-la al nucli turístic, on hi resideix el gruix de la població gabellina.

La segona inversió és el projecte de dos eixos del carril bici amb un pressupost de 1.226.983,72€. El carril bici pretén unir tots els nuclis urbans de Capdepera. Els dos primers eixos que es construiran seran: un, des de la rotonda del túnel del Vidrier fins a Canyamel, i dos, Capdepera amb Font de sa Cala.

La tercera inversió és la reforma i ampliació de l’escoleta 0-3 anys de Cala Rajada amb un pressupost de 505.000€. Es preveu construir dues aules més per a l’acollida d’infants que s’usaran segons les necessitats del servei, i una tercera sala multiusos per a realitzar  les activitats que la direcció de l’escoleta consideri convenients. L’escoleta de Cala Rajada ha quedat petita per a donar resposta a la demanda que té, sobretot durant els mesos d’estiu que és quan la majoria de la població treballa. En aquest moments l’escoleta té les sis aules completes i la ràtio màxima permesa coberta.

 

A banda d’aquestes inversions també se’n van aprovar d’altres de les quals es pot destacar: la rehabilitació de dos locals municipals de Capdepera per a traslladar-hi els cursos de pintura i restauració de mobles de l’Escola d’Adults, i d’un tercer per a la coral S’Alzinar i les dues agrupacions de ball de bot, tot plegat amb un pressupost de 150.000€; la rehabilitació de l’edifici de l’antic escorxador, a Capdepera, per a traslladar-hi la Biblioteca municipal (316.778€); la rehabilitació de la pista d’atletisme del poliesportiu, una demanda ciutadana la qual es podrà dur a terme gràcies a una subvenció del Consell de Mallorca (pressupost total d’obra 418.000€, inversió del consistori 256.301,49€); i l’accessibilitat del carrer Elionor Servera, el carrer principal de Cala Rajada (280.189,50€).

Dins les inversions també s’ha de contar amb la dotació de serveis de Cala Gat (3.192.708€) que no surten reflectits dins el romanent perquè estaven pressupostades dins el pressupost general del consistori.

De totes les inversions que es van aprovar al ple municipal de juliol, es consideren inversions sostenibles i per tant no computen a la regla de despesa: l’accessibilitat al carrer Elionor Servera; la remodelació de la coberta del punt verd de Capdepera; la pavimentació de la zona esportiva de Canyamel; pavimentació de carrers i actuacions a voravies, i la dotació de serveis de Cala Gat.

INVERSIONS

IMPORT

Casera Policia Local

302.499,99€

Carril bici

1.226.983,72€

Subvenció rellotge Església Capdepera

1.483,40€

Teló auditori Cap Vermell

34.000€

Rehabilitació Local IBAVI Adults i Cultura

150.000€

Rehabilitació S’escorxador

316.778€

Projecte accessibilitat carrer Elionor Servera

280.189,50€

Reforma i ampliació escoleta Cala Rajada

505.000€

Petxina acústica

60.000€

Pista d’atletisme

256.301,49€

Remodelació coberta punt verd de Capdepera

77.959,89€

Parc infantil Centre Cap Vermell Cala Rajada

48.400€

Pavimentació zona esportiva plaça Cap Vermell a Canyamel

30.000€

Pavimentació carrers

100.000€

Actuacions voravies

50.000€

Pivotatge zona ANEI cala Agulla

42.289,50€

Dotació de serveis Cala Gat

3.192.708€