A Balears es van dur a terme durant l'any 2017 un total de 342 controls a embarcacions i motos aquàtiquesLa Guàrdia Civil ha posat en marxa sengles campanyes de control d'embarcacions esportives, d'esbarjo i de control de motos nàutiques, que es prolongaran fins al pròxim 15 de setembre, amb les quals es pretén millorar la seguretat de els usuaris d'aquests tipus d'embarcacions i motos, així com la dels banyistes i persones que visiten les nostres costes en el període estival.

Entre les accions que es duran a terme es troba el control dels certificats de navegabilitat, dels justificants de pagament de la prima de l'assegurança en vigor i de la titulació de pilot corresponent a les característiques de l'embarcació.

D'altra banda, els agents inspeccionaran establiments i negocis dedicats a aquesta activitat per tal de conscienciar tant als professionals com als usuaris esporàdics d'aquest tipus d'activitats.

Durant la campanya de l'any passat la Guàrdia Civil va realitzar un total de 4.968 inspeccions en què es van controlar 302 certificats de navegabilitat, 514 pòlisses d'assegurança i 304 títols de pilot.Campanya de control de motos nàutiques

 Aquesta campanya es realitza amb l'objectiu d'evitar en la mesura possible els accidents i d'incrementar la seguretat de la vida humana al mar.  Durant la campanya de 2017 es van realitzar un total de 2.201 inspeccions, de les quals 777 ho van ser amb proposta de sanció.

 A Balears es van dur a terme durant l'any 2017 un total de 342 controls a embarcacions i motos aquàtiques de les quals un total de 118 van ser propostes per sancions. És de rellevància dins de les inspeccions realitzades les dutes a terme cap a les embarcacions dedicades a xàrter no autoritzats, havent-se immobilitzat 42 d'aquestes embarcacions en tot l'arxipèlag balear, amb el consegüent expedient sancionador.