Cap Vermell us ofereix el llistat dels sous de l'equip de govern de l'Ajuntament

 Aquests són els sous de l'equip de govern de l'Ajuntament:

 

Bartomeu Alzina, batle: 2.700 euros

 

Maria Orts, primera tinent de batle: 1.920 euros

 

Climent Crespo, Jospe Gallego, Pilar Gasull, Mateu Garau, Virginia Urdangarín: 1.728 euros (90%)

 

Sebastià Sureda: 1.536 euros (80%)

 

Margalida Bover: 1.344 euros (70%)

 

Rafel Fernàndez: segons les assistències