A través del programa Joves Qualificats Entitats Locals del SOIB.Capdepera compta amb dues treballadores noves del programa Joves Qualificats Entitats Locals del SOIB. Aquestes dues treballadores s’han incorporat a les àrees d’Urbanisme i de Contractació com a suport tècnic durant set mesos, fins el juliol.

El programa del SOIB finança el cost salarial total per a contractar persones joves amb estudis de grau superior desocupades majors de 18 anys i menors de 30.

L'Ajuntament de Capdepera compta amb un dèficit de personal important que fa que els serveis de diferents departaments acumulin un retràs considerable i donin al ciutadà un servei deficient. Mentres el batle diu que la legislació no li permet convocar places.