El departament de Medi Ambient recorda als propietaris d’immobles que han de podar la seva vegetació per evitar que aquesta envaeixi la via pública


 
L’Ajuntament de Capdepera recorda als propietaris d’immobles, terrenys, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions que els hauran de mantenir en condicions de seguretat i salubritat, tal com disposa l’article 10 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística. Per aquest motiu, els propietaris hauran de podar la vegetació que envaeix la via pública i suposa un perill per a la seguretat dels vianants i per als conductors, si es dóna el cas que aquesta tapa els senyals de trànsit.

Segons especifica l’article 40 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, aquesta infracció està tipificada com a infracció lleu, amb una sanció de 30 a 300 euros.