Radiant dia de Pasqua, aquest de 2015, dels que conviden a sortir al carrer. I així ho va entendre la gent, que en gran nombre va voler assistir a aquesta tradicional celebració com és la processó de l'Encontre. La imatge de Jesús ressuscitat es troba amb la de la Verge Maria, mentre la Banda de Música arranca amb les notes de la Marxa d'Infants. Tant a Cala Rajada (a les 10) com a Capdepera (a les 12), l'acte va resultar lluït i solemne, amb notable presència de pùblic estranger en el nucli costaner.

Mossèn Antoni Amorós va presidir les dues processons i oficià la missa solemne tant a la parròquia del Carme com a la de Sant Bartomeu. En ambdós casos, com sol ser habitual aquest dia, els temples es van omplir de fidels. La Coral Verge del Carme i la Coral Gabellina hi posaren la música, per a major brillantor de les cerimònies. I tampoc no hi faltaren, al final, els tradicionals crespells, per a brufar la festa.

De part nostra, rebeu els molts d'anys i que l'any que ve, per Pasqua, ens hi poguem trobar de bell nou.

Aquestes són les imatges de la diada:

Cala Rajada
Capdepera