A l'avinguda Mallorca, que recentment ha renovat el seu asfalt, s'han instal·lat bandes reductores de velocitat davant els pas de de vianants. Aquestes bandes són de goma amb reflectants que les fa visibles a la nit.

D'altra banda segueix el canvi de part del paviment del carrer Elionor Servera, que se va adobant per trams. Aquests obres les fa personal de la Brigada Municipal.