S'ha excavat una part d'una casa vora la murada, trobant-se molt de material ceràmic i petits objectes. Dia 11 de juliol acabà la segona campanya d'excavacions arqueològiques en el Castell de Capdepera. Enguany els arqueòlegs,  Catalina Garau, Josep merino  i Bernat Oliver, han comptat amb la col·laboració de deu voluntaris i uns trenta estudiants.

 
La campanya s'ha dut a terme entre el  23 de juny i l' 11 de juliol. Els voluntaris, juntament amb els tècnics arqueòlegs, han excavat la zona sud de la murada a la recerca de les antigues cases del castell.

El resultat de la campanya ha estat una nombrosa quantitat de material ceràmic i alguns petits objectes de metall a més de vàries monedes. Les estructures exhumades corresponen a una part d'una casa. Esperem que, com ja se va fer l'any passat, es faci una mostra amb el material trobat. Cal recordar que més del valor històric del que es troba les excavacions fan altres funcions com ara la divulgació del Castell com objecte arqueològic i la reducció de la pressió del terreny sobre les murades.


Fotografies Immateria