Rocha ha estat president poc més d'un any i la baixa es produeix per incompatibilitat. Interinament, i fins a noves eleccions, ocuparà la presidència Gabriel Flaquer.
El president de l'Associació Hotelera Cales de Capdepera, Lluís Rocha, va cessar en el seu càrrec dia 8 de juliol. Parlant amb en Lluís, ens comunicà que el motiu del cessament no  és altre que el que s'exposà als propietaris i directors dels establiments associats. La causa rau en la incompatibilitat que suposa no tenir representativitat de places, condició  indispensable per a ocupar el càrrec de president, segons els estatuts de l'Associació.

Es dóna el cas que l'anterior president va haver de dimitir pel mateix motiu.Després de poc més d'un any (va ser elegit el mes de maig de 2013), Lluís Rocha s'ha vist en l'obligació estatutària de de deixar el càrrec. S'ha donat el cas que el vicepresident, Toni Moll,  també va dimitir, de manera que s'ha fet càrrec de la presidència, de forma interina i mentre es tria nou president,  Gabriel Flaquer Terrassa.

A partir d'ara s'obre un termini de tres mesos  per a l'elecció del nou president, període durant el qual es poden presentar candidatures.

 Aquesta és la nota remesa per la junta directiva als associats:

DE: ASSOCIACIÓ HOTELERA I DE SERVEIS CALES DE CAPDEPERA – FIRSTSUN MALLORCA HOTELS

A: PROPIETARIOS Y DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS  

FECHA: 08.07.14

REF:  COMUNICADO DE CESE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN HOTELERA / PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA

Estimados asociados,

Por el presente escrito os comunicamos  que por motivos de incompatibilidad  en el cargo de presidente, al no tener  ya representatividad de plazas, el Presidente, Sr. Lluís Rocha   cesa en el cargo de Presidente. 

A partir de ahora, el vicepresidente asumirá el cargo de Presidente en funciones, cargo que desempeñará  hasta la elección del nuevo Presidente. Desde estos momentos y durante un período de tres meses  queda abierto el plazo para la presentación de candidaturas.  

Recibid un cordial saludo,

La Junta Directiva
Associació  Hotelera Cales de  Capdepera
Firstsun Mallorca Hotels