Image

 

Fidels a la tradició, l'associació “Herbes de Can Planetes” va ser present al Mercat Medieval, enguany amb la novetat del gelat d’herbes.

 

 

 

Com se sap, aquest és un col·lectiu de gent que organitza aquesta “ paradeta” sense ànim de lucre, ja que cada any es remeten tots els beneficis a diverses ONG tant d’àmbit local com internacional.

Aquest any s’ha obtingut uns beneficis al voltant dels 3.000 euros. En una propera assemblea es decidirà les ONG on aniran a parar, en funció de les propostes que es rebin.

 

 

 

 Avís per als amics, les herbes pel proper mercat ja estan fetes...