Segons publica DIARIO DE MALLORCA aquest divendres 21 de Febrer, l’Ajuntament de Capdepera hauria deixat de cobrar al voltant de 12.000 euros d’impostos a l’empresa Cap Vermell Beach Club, S.L., corresponents a la diferència del valor d’obres realitzades i no declarades.
 
Transcrivim, de la crònica de DM:
 
Fonts municipals i distints documents als quals ha tingut accés DIARIO DE MALLORCA, indiquen que la tramitació de l’expedient es va paralitzar suposadament arran de les protestes dels representants legals de la cadena hotelera, i seguint directament ordres polítiques. També indiquen que almenys el batle, Rafel Fernández (PSOE), i el ja exregidor d’Hisenda, Vies i Obres, Sebastià Sureda, coneixien aquest problema entre el grup empresarial i el consistori.
(...)
El 18 de juliol de 2013, l’interventor municipal, David Martínez, comunicà l’inici d’una investigació tributària a Cap Vermell Beach ClubS S.L., arran d’unes obres de reforma realitzades el 2012 a l’hotel Cap Vermell Beach, a primera línia de Canyamel. Aquest grup s’ha donat a conèixer per un altre projecte a l’esmetada zona turística, la urbanització Park Hyatt Mallorca, un nou ‘minipoble’ que suposarà una inversió milionària.
(...)
Segons consta a l’expedient, el promotor declarà que executaria obres valorades en uns 32.400 euros, pels quals correspondria pagar, en el seu moment, 1.295 euros de ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres). Això no obstant, els inspectors comptabilitzaren factures de treballs realitzats que arribaven als 329.306 euros. Davant aquest fet, van concloure que s’havia de regularitzar la situació tributària de l’empresa i li comunicaren l’obligació de saldar altres 11.876 euros a l’Ajuntament. Així figura a l’acta de conformitat, amb data 30 d’octubre de l’any passat, i a la liquidació corresponent.
(...)
La causa esgrimida oficialment per donar de baixa la liquidació és que “no s’ha finalitzat la tramitació” i “falta la signatura de l’acta d’inspecció”, motius ambdós que resulten inusuals en un expedient d’aquestes característiques i que no justifiquen la interrupció del procés, segons afirmen les fonts tècniques consultades.
 
Se suposa que alguna font autoritzada de l’Ajuntament sortirà a aclarir aquests fets, perquè, mentrestant, l’ombra de la sospita plana damunt el batle i, per extensió, damunt tot l’equip de govern.