Així queden les baranes del castell.


El muntatge de baranes al voltant d’una part de la muralla del castell ja ens permet veure una mostra de com han de quedar.


   Durant la setmana passada es va instal·lar la barana del pas de ronda del Castell de Capdepera. S’ha col·locat a la murada sud del Castell, des de la porta d’entrada fins el portal del Rei en Jaume. La col·locació de l’arrambador es deu a motius de seguretat dels visitants.