Va prendre possessió a les misses d'aquest dissabte dia 14

 El Vicari General Rafel Umbert va llegir el nomenament
 El dissabte 14, a les misses respectives (19'30 a Cala Rajada i 20'30 a Capdepera), el nou rector de les parròquies locals, mossèn Antoni Amorós va prendre possessió del càrrec. Altrament dit, el Vicari General per al Territori, Rafel Umbert (exrector de Cala Rajada), en nom del Bisbe Mons. Javier Salinas Viñals, en va llegir el nomenament. En un i altre lloc, l'acte va ser d'una absoluta senzillesa i el nou rector, a més de donar les gràcies als assistents per les mostres de suport rebudes, va demanar l'ajuda de la comunitat eclesiàstica ja que, segons expressà, la seva tasca reeixirà en funció de la participació i implicació del conjunt d'aquesta comunitat. 

En una primera impressió, prèvia a una entrevista que li comprometérem, ens parlà de la complexitat de la seva situació, com a nou responsable de les parròquies de Capdepera i Cala Rajada i en tant que fill d'aquest poble: coneix molta gent i molta gent el coneix a ell, amb moltes persones hi ha un clima de gran confiança, és "en Toni d'es Moll", i això, que indubtablement suposa avantatges, implica també que es pugui produir algún malentès i que aquest, precisament, pugui ser més dolorós que si els lligams personals no són tan estrets.Temps hi haurà de parlar més tranquil·lament amb Mn. Antoni Amorós. Ara com ara, no podem fer altra cosa sinó desitjar-li una llarga i fructífera etapa al capdavant de les nostres parròquies.A Cala Rajada hi hagué un petit refresc, un cop acabada la missa, que a penes es va poder allargar, ja que el rector havia de partir immediatament a dir la missa a Capdepera.