Permetria l'aturada de l'autobús en el centre del poble

En el marc d’una ampla reforma del trànsit en el casc urbà de Capdepera, es preveu la remodelació de la plaça de la Constitució, que contempla l’aturada d’autobusos en el centre de Capdepera.

 Atenent al plànol presentat  (cal dir que només és un esbós), en l’informe-proposta de remodelació del trànsit es permetria que els autobusos entrin a la mateixa  plaça , reduint-ne la superfície.

 
De la reforma ja en parlarem més endavant, ja que es tracta d’una proposta ambiciosa que provocarà notables canvis en el casc urbà. A més, encara es troba en fase d’estudi.

Pel que hem pogut saber, el mateix batle, Rafel Fernández, va proposar a tres joves creadors de Capdepera, Rodolfo Ceprián "Kolo", Miquel Moyà "Fareta" i Fernando Garcia-Sotoca, crear sis murals per a substituir els que existeixen actualment al mur. Concretament, cada un dels creadors dissenyarien dos murals. Va ser durant  la inaguració de l'exposició d'aquests joves artistes locals al Centre Cap Vermell, aquest estiu, qie se'ls va fer la proposta. 

 
Els murals a substituir són els sis grans dibuixos infantils reproduïts en ceràmica que ara decoren la plaça.

 

 

Ara per ara, no han transcendit els dissenys, per bé que ens consta que es fa feina per a oferir sis propostes totalment personals, amb una única condició: el tema proposat és CAPDEPERA.

És previst que aquest mateix any es pugui iniciar el procés d'adjudicació de les obres i  que s'executin dins el mes de juliol de 2014.

D'altra banda, aquesta setmana, els membres de la brigada municipal han pintat de bell nou els pas  zebra i la senyalització horitzontal dels voltants de la plaça de la Constitució i del col·legi s'Alzinar.