Els al.lots gaudeixien i aprenen d'igual manera. Aquí teniu un seguit d'imatges on ho podeu comprovar