Capdepera se’n beneficiarà de 636.393,34 eurosLes actuacions, cofinançades per Govern, Consell insular i ajuntaments, contribuiran a la sostenibilitat i l’eficiència urbana.

Els municipis de Mallorca comptaran amb una injecció de 33,3 milions d’euros per fer actuacions en sostenibilitat i eficiència urbana entre 2020 i 2023. Es tracta d’un pla d’inversió en els municipis en coordinació i amb cofinançament de tres nivells d’administració: Govern balear, Consell insular i ajuntaments.

Per a la presidenta Cladera, és «un pacte que conjuntament amb el nostre pla de reactivació social i econòmica “Mallorca Reacciona”, fa de palanca inversora des de les institucions públiques per donar una resposta conjunta, coordinada i contundent als efectes de la pandèmia».

Aquesta actuació s’afegeix al Pla d’Obres i Serveis (20 milions) i el PAESC (3,5 milions) i té com a finalitat generar activitat i ocupació, lligades amb la sostenibilitat.  

Finalment, la presidenta ha remarcat que es tracta d’una convocatòria simplificada per poder agilitzar-ne la tramitació.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha assenyalat: «Aquest projecte neix de la necessitat d'inversió pública per reactivar l'economia en aquests moments complicats. Però ho feim amb els esforços orientats cap a un canvi de model sostenible. Aquests 33,3 milions arribaran a petites empreses de Mallorca, sobretot vinculades al sector de la construcció i permetran executar projectes que milloren l'eficiència energètica, la gestió de l'aigua, l'eliminació de barreres arquitectòniques i la mobilitat sostenible».

 El Govern i el Consell hi destinen 11,1 milions d’euros cada un, mentre que els municipis hauran d’aportar un mínim d’un terç de la quantia màxima que se’ls hi dona. Per això el pressupost del Pla és, almanco, de 33,3 milions.

El repartiment es farà a partir d’una quantia mínima de 180.000 euros per a cada ajuntament i entitat local menor, a la qual s’hi hauran de sumar altres quantitats segons el nombre de nuclis urbans i d’habitants. Actuacions subvencionables d’un mínim de 15.000 euros

Cada ajuntament o entitat local menor pot presentar un màxim de 8 actuacions. En tots els casos els projectes han de tenir un import mínim de 15.000 euros i han d’estar executats el 31 de març de 2023. Això no obstant, els ajuntaments rebran un 50% de la subvenció en forma de bestreta des del moment de la concessió.

Quantitats concedides als ajuntaments del Llevant:

Ajuntament  Subvenció prevista
Capdepera  636.393,34 euros 
Artà  500.117,38 euros 
Son Servera  584.027,68 euros 
Sant Llorenç  514.595,16 euros 
Manacor   1.413.111,68 euros 

Les actuacions a dur a terme s’han d’ajustar als cinc eixos del conveni signat entre el Govern i el Consell el passat mes de setembre:

  1. La millora de l’eficiència energètica a espais i edificis públics.
  2. La millora en xarxa baixa del cicle de l’aigua i reducció de fuites.
  3. El foment de l’accessibilitat, en aplicació de la Llei d’accessibilitat universal.
  4. La millora d’espais urbans.
  5. La mobilitat urbana sostenible.