Aprenent música amb els protocols de seguretat COVIDL’Escola Municipal de Música va iniciar el curs escolar el passat 5 d’octubre de 2020 amb totes les mesures dictades per les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma. Com qualsevol centre educatiu de les Illes Balears el centre ha confeccionant un pla de contingència d’obligat compliment per a qualsevol usuari del servei i que compta amb el vistiplau de l’Ajuntament de Capdepera.

Les mesures que s’han pres al centre són molt semblants a les que s’apliquen a qualsevol centre d’ensenyament de règim general: ús obligatori de la mascareta a partir dels sis anys, mantenir la distància de metre i mig i desinfecció constant dels espais. També s’han limitat els aforaments de les aules adequant les ràtios de cada grup a l’espai disponible. A més, es realitza el control de temperatura a totes les persones que accedeixen al centre per tal de mantenir-lo com un espai segur.

Les ràtios de l’Escola de Música són relativament petites: els grups de llenguatge musical, iniciació i sensibilització oscil·len entre els 4 i 10 alumnes. Els conjunts instrumentals i vocals també compten amb ràtios adaptades segons l’espai. La resta d’activitat és de caràcter individual. Totes les aules de l’Escola compten amb ventilació natural, exceptuant una que aquest curs s’està utilitzant com a magatzem. Per tal de complir amb totes les mesures recollides al pla de contingència, el departament de cultura ens ha cedit un espai a les instal·lacions del Teatre Municipal per tal de desenvolupar les classes de teatre musical, bandeta i percussió. D’altra banda, el departament d’educació ha disposat mampares per a tot aquell alumant que cursa especialitats de vent i cant i que per tant no poden utilitzar mascareta durant la seva classe.Sobre el funcionament de les sessions cada alumne disposa del seu material, si en algun moment aquest es comparteix es deixa en quarantena i el servei de neteja procedeix a la seva desinfecció perquè l’alumnat el pugui seguir utilitzant.

També es dona l’opció a aquell alumnat que així ho desitja de fer les seves classes de manera telemàtica. Per aquest motiu s’ha dotat dels dispositius necessaris, potenciant especialment la plataforma de l’aula virtual que ja s’està utilitzant des de cursos enrere.

Finalment esmentar que des de l’inici del curs el centre disposa de dues persones del pla millora que realitzen les tasques de neteja i desinfecció.