"Falten poals. Són les nou i encara no ha baixat el fems tots els veïnats. Hi ha un poal per a 16 famílies"  IAF