Antoni Flaquer “Coix” 


L'inici del boom turístic

 Una bella imatge familiar
Antoni Flaquer “Coix” (*)


Antoni Flaquer “Coix”

Antoni Flaquer “Coix

Antoni Flaquer “Coix”


"Tot val per embrutar, camí de  s'Heretat, ja fa dues setmanes que hi és". 

Antoni Flaquer “Coix”


Plaça dels Mariners


Antoni Flaquer Obrador "Coix"