"No he deixat les dents al carrer de pur miracle!"Una col·laboradora ens envia una nota en primera persona queixant-se de les voravies dels carrers Ciutat i Baltasar Coves, just després d'una ensopegada. Ens ha enviat unes reflexions "en calent".

"Per tothom és sabut l'estat lamentable d'algunes de les voravies del nostre poble, però hi ha trams que demanen a viva veu que l'encarregat de l'equip de govern municipal es posi mans a la feina. Per començar, el fet que moltes voravies estiguin sense fer, per les obsoletes Normes Subsidiàries vigents, és un desastre. Si no anam errats, és el propietari del solar, casa o construcció qui les ha de fer, i això no  té sentit:  les voravies són de tots i han de ser fetes i mantingudes per l'ajuntament. Així  tenim a Capdepera carrers com Roses, Baltasar Coves i d'altres on no es pot caminar sinó és amb risc d'ensopegar. això per a les persones és un greu perill.Idò avui, caminant pel tram final del carrer Ciutat, he pegat una ensopegada. Tot i que hi vaig sovint i sé que no es troben en bon estat, avui he badat! Per a les persones que han de caminar per allà a la nit és ben fotut... Una veïnada que estava en el balcó m'ha comentat que estan indignats amb les voravies.A les fotografies podeu veure imatges de les rajoles aixecades, soques tallades que no s'han llevat , ni tapat, ni han reposat els arbres, hi ha bassiots d'aigua que no se sap d'on surt.. Tota la vorera és un desastre, però la vorera del davant no està millor. De fet, no hi ha ni rajoles. Això sí,  soques i parterres on abans hi havia arbres segueixen allà. Una bona trampa per posar un peu malament.Acabat el carrer Ciutat i voltant cap al carrer Baltasar Coves, la situació no és millor. A bona part del carrer, hi manquen voravies. Pujant, a mà dreta, és un niu de brutícia , vidres i excrements. Aquesta vorera acaba a una "voravia inexistent" i amb unes tanques que hi són fa anys i panys, deixant el carrer impracticable  per caminar i de pas elimina un bon grapat de places d'aparcament. A la banda esquerra, venint del carrer Ciutat trobarem un petit tram enrajolat però en una situació desastrosa, després res més.  I aquí es dona la paradoxa que, malgrat les Normes Subsidiàries diguin que és el propietari qui les ha de fer, molta gent que té la casa que dona a dos carrers, i fins a tot a tres, només han fet la vorera de la façana principal (això es troba a distints punts de Capdepera). Per acabar, i com passa a la banda dreta, al final esquerre de Baltasar Coves, la voravia ni hi és ni per ara se l'espera, com va dir aquell, i les tanques cada dos per tres són al terra."


Foto d'arxiu

Les imatges també han estat rebudes juntament amb l'escrit.