Antoni Flaquer “Coix”
Cala Rajada 1948

A la fotografia veim una Cala Rajada de l’època, amb el moll sense acabar. Al moll petit fabricaren una filera de blocs i una gran grua els carregà per tirar a l’escollera de darrere el moll.

L'església, de la qual s'havia construït el campanar en temps del vicari Femenias, només té una nau.

L'església estava a les afores i a darrere hi havia pinar.

Entre l'església i Capdepera veim el camp de futbol de ses Roges.

La fotografia està feta per foto Mascaró, de Maria de la Salud.