Text del pregó

Fins a 22 equips van participar en aquesta activitat


Una nova proposta amb bona resposta de participació: Trakabar