CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Octubre 2017

EXP. NÚM: PLN/2017/8
DATA: DIJOUS, dia 5/OCTUBRE/ 2017. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA del Ple de l'Ajuntament. 21 setembre 2017

EXP. NÚM: PLN/2017/7
DATA: DIJOUS, dia 21/SETEMBRE/ 2017. 
HORA: 17:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.  La "Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora d'OCUPACIÓ VIÀRIA AMB TAULES, CADIRES I ALTRES INSTAL·LACIONS", quedà damunt la taula a la recerca de major consens.


Un ple estrany, molt estrany. La sessió acabà amb només 11 regidors a la Sala de Plens


S'aprovà un nou pla econòmico-financerCONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Maig 2017

EXP. NÚM: ple/2017/3 
DATA: DIJOUS, dia 4/MAIG/ 2017. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

Na Maria Orts va prendre possessió del càrrec de rergidora de l'Ajuntament de Capdepera, en Substitució de Laura Flaquer.Ple de l'Ajuntament de Capdepera
Reunió ordinaria de 2 de febrer de 2017


Expedient nombre: 11AG/17
Data: Dijous, dia 2/ febrer/ 2017
Hora: 20:00 h
Lloc: Saló de Plens de la Casa Consistorial

Aprovats els pressupsots 2017, amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició (PP i MÉS)


Sessió ordinària Ajuntament Ple
Exp nombre: 25BAG/16
Data: DIJOUS, dia 1/ DESEMBRE/2016
HORA: 20 hores


Si no és per anar a la Capella, a partir d'ara tothom haurà de pagar per entrar en el Castell

Comentari dels temes tractats a la sessió extraordinària de dia 28 de setembre i l’ordinària de dia 6 d’octubre de 2016
SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
 
EXP. NÚM: 219AG/16
DATA: DIJOUS, dia 6/OCTUBRE/ 2016
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 217AG/16
DATA: DIMECRES, dia 28/SETEMBRE/ 2016
HORA: 13:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial
SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 162AG/16
DATA: DIJOUS, dia 6/JULIOL/ 2016.
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial


L'oposició no aprova la modificació del complement específic d'Inspector de Policia Local, Secretària i Interventor
Paulí Faba nou regidor del Partit Popular, en substitució de Feliciano Casas Se sortejaren els membres de les taules electorals del proper dia 26


SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

 EXP. NÚM: 113AG/16
DATA: DIJOUS, dia 2/JUNY/ 2016.
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE - CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 112AG/16
DATA: DIMARTS, dia 31/MAIG/ 2016.
HORA: 13:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

Sorprenentment, el PSOE no va recolzar les mocions de MÉS i GUANYEM a favor d'un nou model de finançament, del tren de Llevant i del transport públic