CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT

19 OCTUBRE 2017.a les 14:00 hores





 

 

Expedient núm.:PLN/2017/10
Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent
Data i hora 19 / d’octubre / 2017 a les 14:00
Lloc SALÓ DE PLENS

A) Part resolutiva

1. Ratificació de l'urgència

2. Expedient 3487/2017. Subvenció sol·licitada a una altra Administració: DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL CIM: CONVENI COL·LABORACIÓ per a hidrants al TM de Capdepera


Ajuntament de Capdepera