Convocatòrai extraordinària urgent.
Motiu: «SITUACIÓ CATALANA»

Dia 11 / d’octubre / 2017 a les 14:00. 
Al Saló de Plens de l'Ajuntament de Capdepera

PLN/2017/9

 

 Ordre del Dia

1. Expedient 3834/2017. Proposició per a PLE.PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER CAPDEPERA EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I EL DRET A DECIDIR

2. Expedient 3832/2017. Proposició per a PLE PROPOSTA EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I EL DRET A DECIDIR


El batle 
Rafel  Fernández Mallol