L’equip de govern convoca un ple extraordinari amb un únic punt a l'ordre del dia (plec de condicions per a l'explotació de les platges) i després proposa deixar-lo damunt la taula. 

Dura reacció de l'oposició.La intervenció de Joan Ferrer va fer que la majoria de membres de l'equip de govern abandonàs la Sala.

 


La regeneració de l'Agulla va tornar centrar el debat entre govern i oposició

 Aquesta vegada sí: aprovats els projectes de Capdepera per al segon Plan E


El PP abandona el Ple

En aquest apartat publicam en format pdf
les actes de tots els plens municipals.22 plenaris al llarg de 2009