La regeneració de l'Agulla va tornar centrar el debat entre govern i oposició


Aquesta és la història d’un ple ordinari. El del dimarts dia 2 de febrer de 2010. Efectivament: ordinari, ordinari. Com deien els al·lots de “Golpes bajos”, aquests són “malos tiempos para la lírica”. Els nostres polítics no estan per subtileses retòriques i escoltar un ple de gairebé dues hores i mitja, o t’agafa el cos bé o acabes que t’enfiles per les parets. Nosaltres, en aquest cas, acabàrem enfilats al capdamunt de la paret, i perquè el sentit del deure ens obligava a aguantar metxa, que si no...

Ho resumim. Com sempre, a la nostra manera, tan informalment com siguem capaços. 

- Primer punt de l’ordre del dia: PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS I INSTITUCIONS EN ELS QUALS HA DE SER REPRESENTADA. El secretari de la corporació va llegir els membres del consistori que en cada cas el representaran a les distintes entitats en què l’Ajuntament ha d’estar representat. El nostre absolut desconeixement del mètode de l’estenotípia ens impedí seguir la relació dels regidors que s’incorporaran al Patronat de Turisme, a l’assemblea de la Creu Roja, a la Junta de Compensació, al Consorci de Medi Ambient, al Consell Municipal d’Educació..., i a un grapat de corporacions més. Però ja sabeu que també anam publicat les actes dels plenaris, i per tant confiam que en breu podreu consultar el llistat complet en aquesta mateixa pàgina. 

Sigui com sigui, la proposta va ser aprovada amb els vots de l’equip de govern (8) i amb l’abstenció de l’oposició (9). 

- El segon punt: RATIFICACIÓ DECRET BATLIA DE 20/01/10: RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA RESOLUCIÓ JURAT PROVINCIAL EXPROPIACIÓ, gairebé només podem informar-vos que es va aprovar per unanimitat. Són temes que ja arriben mastegats de les comissions informatives corresponents i després en el plenari gairebé ni es discuteixen. D’entendre-ho, res de res. Ni idea. Vos remetem igualment a l’acta que publicarem oportunament. 

- Més interessant va resultar el tema del punt següent: EXP NÚM. 239AG/10: FONS ESTATAL OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT LOCAL PLA E 2010. La qüestió és que, dels projectes presentats pel nostre Ajuntament, per a ser finançats amb el segon “Plan Zapatero”, n’hi ha un, concretament el que fa referència a l’adequació de l'exterior de l'escoleta municipal de Capdepera, amb un pressupost de 193.256 €, que ha estat rebutjat. Alguna cosa hi deu haver, en aquest projecte, que no s’ajusta als supòsits prevists i, a corre-cuita, va haver de ser substituït en el ple per una proposta, per la mateixa quantitat, de despesa corrent que es destinarà a l’Escola de Música. Per a fer front a despeses de professorat, vàrem entendre. Tant el PP com Es Grup es felicitaren que, donat l’endeutament de l’Ajuntament, es poguessin destinar aquests doblers a tal tipus de despesa, no sense acusar l’equip de govern de no haver fet bé els deures. Maria Orts va advertir que s’hauran de cercar doblers per a la inversió inicialment prevista a la zona de l’escoleta. La discussió es va embullar quan Tolo Alzina va recordar que si s’hagués acceptat la proposta presentada en el seu dia, de fer l’escoleta a sa Tafona Nova, res d’això hauria passat ara. En tot cas, el punt es va aprovar per unanimitat. 

Després d’un aclariment de Rafel Fernández, a pregunta de Mateu Melis, relativa al borsí de treballadors interins de serveis socials, emmarcada en l’apartat de Decrets i Resolucions, arribàrem a la caixa de Pandora del ple: Precs i Preguntes. I com en la mitologia grega, nosaltres també ens quedàrem –com ens quedam, després de cada plenari– sense saber si de la caixa n’havien sortit tots els mals, menys l’esperança, o si en fugiren tots els béns cap a l’Olimp i amb l’únic que ens quedàrem va ser amb l’esperança, precisament. 

Per parts. 

Joan Ferrer (PP), va afirmar que els plenaris són com les juntes de portaveus: no serveixen per res. No digueu que  no és una manera de començar prou diàfana. I ho va exemplificar amb un recordatori de temes tractats en p lens anterior dels quals no n’havia aclarit res. D’entre aquests, el problema de pèrdua d’arena de la platja de l’Agulla. Les explicacions que va intentar oferir la regidora Pilar Gasull, varen semblar caure en terra: ni els contactes mantenguts fins ara, ni els que s’han de mantenir en breu, ni la confiança que abans que comenci la temporada s’hi haurà fet alguna cosa, res de tot això no va commoure el portaveu popular. I no tan sols no el va commoure sinó que va afirmar que si abans del proper ple ordinari no s’han donat passes concretes, que el PP prendrà la iniciativa, perquè, a banda del problema l’arena, va posar en dubte que s’hagi adjudicat la concessió d’explotació de les platges del municipi, per com d’endarrerida es troba la plica. Rèpliques i contrarèpliques, que si errades de “bulto”, que si a les comissions informatives no diguéreu res... En Pep Medina va acabar de reblar el clau: “La regidora pareix que va molt sobrada”, va dir, i fa afegir que la situació de l’Agulla podria ser la ruïna d’aquest poble. Es va referir, finalment, a la guerra política entre UM i PSOE, que és la que té paralitzada la regeneració de la nostra platja.  

Altres preguntes del portaveu del PP: 

- No presència del batle a l’acte de presentació, que va tenir lloc a Menorca el dia 23 de febrer, de les actes de les Jornades del Tractat de Capdepera i la independència de Menorca.
- Auditoria dels comptes municipals.
- Aprovació de factures per l’empresa “Capdepera segle XXI” (de la qual va dir que havia dimitit, tot i que la regidora Pilar Gasull li va respondre que la dimissió encara no havia estat acceptada).
- Informes reiteradament exigits sobre la sala “multiusos”, en relació a l’adequació de l’obra al projecte. “És un edifici horrorós”, va dir, i a més va afegir que s’havia presentat un nou escrit i que aquest era un ultimàtum. “Anirem fins al final”, va concloure.
- Conveni del personal.
- Ordenança de Policia i Bon Govern en relació a la venda de vehicles en el carrer.
- Obertura de la piscina municipal.
- Adjudicació del servei de grua i del manteniment de jardins.
- Control de qualitat de la recollida de residus.
- Treballs de pintura en el complex esportiu d’es Figueral.
- Iniciatives municipals per a estimular la formació universitària dels joves del poble. 

Les respostes, en general, diríem que no varen satisfer gens ni mica en Joan Ferrer. 

En el seu torn, Maria Orts (EU-EV) es va interessar pels assumptes següents: 
- L’Agulla (també).- Control de qualitat de la recollida de residus (també).
- Segellat de l’abocador de Son Terrassa.
- Relació de factures aprovades.
- Pla d’acció de Serveis Socials (es va queixar de la manca d’informació d’aquest departament).
- Servei d’ajuda psicològica a les víctimes de violència de gènere.
- Pla d’igualtat.
- Adjudicació de vivendes de protecció oficial (de la qual, va dir, molta gent no se n’havia assabentat). 

  
Mateu Garau (Es Grup), com sempre, va tancar el torn d’intervencions, i ho va fer per a demanar explicacions sobre: 
- Reforma circulatòria de Capdepera i Cala Rajada.
- Camí de sa Font de sa Cala a Canyamel.
- Conveni Cala Mesquida.
- Adquisició de finques públiques.
- Estat de les distintes subvencions previstes (sala “multiusos”, escoleta, rehabilitació de barris...)
- Regeneració de l’Agulla (també).
- Possible reunió promoguda per la regidoria de Turisme per a tractar de la propera temporada.
- Cost de la Mostra de la Llampuga.
- Còpia de les actes de l’empresa pública “Capdepera segle XXI”
- Adquisició de Can Creu pel Govern.
- Enjardinament de la zona de la corba de can Roncero (circumvalació).
- Bus interurbà.
- Informe sobre els resultats, en llocs de feina, del primer Plan E. 

Ja “fora de joc”, la regidora Pilar Gasull va voler convidar tots els companys de consistori a passar p’es Figueral, el proper cap de setmana, tant en els partits de futbol com en els de bàsquet, i pagar una entrada simbòlica d’un euro, que es destinarà íntegrament a Haití. Joan Ferrer va aprofitar l’avinentesa per a criticar que només s’haguessin lliurat 10.000 euros, per part de l’Ajuntament, destinats a pal·liar els efectes del terratrèmol del país antillà.