L'Ajuntament accepta la donació d'Antònia Melis Cursach

Ple ordinari del mes de febrer

El ple ordinari del mes de febrer de l’Ajuntament de Capdepera va aprovar per unanimitat els cinc punts que hi havia a l’ordre del dia.

 

El segon punt va ser una proposta de moció en relació amb el suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR). Amb aquesta moció es vol proposar al Govern el canvi de sistema de recollida selectiva en un futur proper, passant d’un sistema integrat de gestió, com el que hi ha actualment a Capdepera, a un sistema de dipòsit, devolució i retorn, instaurat als països nòrdics, i que dona xifres de recuperació millors que les que es donen aquí, a més, suposa un estalvi en material, recursos i consum energètic. Aquest canvi de sistema es proposa aprofitant que el Govern central ha de modificar la llei de Residus i per tant, s’haurà de modificar el Pla sectorial de residus de Mallorca.

 

El tercer punt va ser sobre el llegat de la senyora Antònia Melis Cursach, qui va deixar a l’Ajuntament de Capdepera una casa a la vila de Capdepera i els llibres que contengui l’arxiu i la biblioteca de la família Melis, i una finca rústica a la torre de Canyamel. Segons els documents de la senyora Melis Cursach, la casa s’ha de dedicar a fer-hi un casal de cultura i la finca rústica per construir-hi un centre d’interpretació de la Vall de Canyamel.

Després de l’aprovació per ple d’acceptar els dos béns, el Consistori té un termini de tres anys per adequar les instal·lacions.
 

 

 

El punt número quatre anava sobre la implantació dels taxímetres als taxis de Capdepera. Segons va explicar el regidor de Fires i Mercats, Climent Crespo, els taxistes de Capdepera tenen la voluntat d’instal·lar taxímetres als seus vehicles i necessiten l’aprovació per ple de la seva instal·lació obligatòria.

 

Amb aquesta mesura volen evitar la competència deslleial i al mateix temps que el client no es pugui sentir enganat amb els preus.

 

Segons el regidor no hi ha una data màxima per a la seva instal·lació però el col·lectiu de taxistes preveu que estiguin tots instal·lats abans de començar la temporada.


El cinquè i darrer punt era la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals. La modificació proposa l’ampliació de la determinació dels preus de lloguer dels recintes esportius Es Figueral i s’Alzinar. A més, es determinen també els preus de les activitats de l’Estiu Esportiu i s’expressa la gratuïtat de l’ús d’aquests espais per els empadronats al municipi de Capdepera.