Aquesta vegada sí: aprovats els projectes de Capdepera per al segon Plan E

Aquesta vegada sí, a la segona, s’aprovaren els projectes que l’Ajuntament de Capdepera proposa perquè siguin finançats pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, conegut com a Plan E. Recordem que en el primer intent, el passat dia 18, no sols no s’aprovaren sinó que, fins i tot, els regidors del Partit Popular abandonaren la sala en senyal de protesta perquè no se’ls havia facilitat l’expedient de cadascun d’aquests projectes.  En el Ple del dijous dia 21, els set projectes, per més d’un milió d’euros, es presentaren com un únic expedient, tot i que el batle Josep Gallego, en l’exposició prèvia, va recordar les quantitats que corresponen a cadascun d’ells, IVA inclòs. Mentiríem si no diguéssim que ens vàrem perdre, quan va anar detallant les xifres, tot i que recordam que, d’aquests projectes, el més costós és el corresponent al gimnàs d’Es Figueral, que arriba als 243.000 euros. 

I per si no llegíreu la crònica anterior, vos recordam que les obres que es pretén tirar endavant amb els doblers arribats de Madrid són aquests:  

- Adequació i rehabilitació de l’edifici d’ús esportiu “S’Alzinar”
- Adequació i millora de les instal·lacions esportives “S’Alzinar”
- Adequació i millora de l’edifici d’ús esportiu “Es Figueral”
- Adequació i millora de les instal·lacions del centre esportiu “Es Figueral”.
- Xarxa elèctrica zona escoleta Capdepera
- Millora eficiència energètica enllumenat públic.
- Centre de mesures per a l’eficiència energètica al centre esportiu “Es Figueral”. 
 

Però abans que es passàs a la votació definitiva, passaren altres coses que també vos volem recordar. 

En primer lloc, es va aprovar el nou sou del regidor Bartomeu Alzina, qui, en haver deixat el càrrec de batle, només tendrà una dedicació del 90%, cosa que li suposarà una rebaixa en els emoluments. 

L’altra cosa important foren les intervencions dels representants dels partits de l’oposició. A manera de resum, diríem que, tot i la contundència d’algunes intervencions, la cosa va discórrer per camins més que acceptables, com ha de ser, defensant cadascú el seu punt de vista, però sense que això suposi haver de perdre els papers. 

Joan Ferrer (PP) es va queixar que les juntes de portaveus no serveixin per res i que al Ple es parli de quantitats que no es corresponen amb les tractades en les reunions prèvies. D’altra banda, va acusar l’equip de govern d’oblidar-se de Cala Rajada, en moments tan difícils per a la indústria turística, quan fan falta inversions més que mai. En aquest sentit, es va referir a la peatonització dels carrers Elionor Servera i l’Agulla, que el seu partit defensa. Pel que fa als distints projectes, la seva valoració va ser desigual: mentre s’oposava frontalment a les millores a l’edifici de la piscina, es va mostrar d’acord amb el projecte de millora de l’eficiència energètica. Tot i sentir-se menyspreats i oblidats, va dir que en la votació s’abstendrien. 

Maria Orts (EU-EV) va justificar el vot favorable que anuncià, en la mesura que aquests eren projectes que s’havien consensuat en les negociacions per a la investidura de Josep Gallego com a batle. 

Mateu Melis (Es Grup) es va mostrar decebut en recordar que el nou batle, en el moment de la investidura, havia parlat de consens, però que l’actitud de l’equip de govern continuava sent autoritària i prepotent, i que cap de les seves propostes havia estat escoltada. Com en el cas del PP, va queixar-se de la discriminació cap a Cala Rajada i va quantificar en un 87% les inversions d’aquest segon Plan E que es feien a Capdepera. Després de repassar les distintes propostes d’inversió, en relació a les quals va manifestar opinions diverses, i després de recordar a les representants d’EU-EV que no s’havia recollit ni un euro pera despesa social ni per a sembrar un sol arbre, va anunciar que votaria contra l’expedient. 

Per l’equip de Govern, tres intervencions. En primer lloc, Pilar Gasull, que va defensar que algunes inversions, com les que es faran en Es Figueral, no es fan específicament a Capdepera, sinó en el centre esportiu del poble, de tot el poble. I que a més, aquestes millores poden repercutir favorablement en l’oferta turística del municipi. Sebastià Sureda va admetre que Cala Rajada necessita mà de metge, que el turisme és un tema d’estat i que la seva bona marxa és fonamental per a l’economia del municipi; va recordar igualment, que l’actual equip de govern ha obert quatre oficines d’informació, però que no pot ser que estigui tancades els caps de setmana; també es va referir a possibles inversions del FOMIT a la zona costanera i es va oferir a l’oposició per a parlar a fons del tema. L’oferiment va ser acceptat per Joan Ferrer. El batle Josep Gallego, molt breument, va rebutjar les acusacions d’autoritarisme, i va voler deixar clar que negociar solucions suposa fer concessions per les dues parts que negocien, i no solament per part d’una d’elles. 

Votació: 10 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions. 

Aprovat.