L’equip de govern convoca un ple extraordinari amb un únic punt a l'ordre del dia (plec de condicions per a l'explotació de les platges) i després proposa deixar-lo damunt la taula. 

Dura reacció de l'oposició.La intervenció de Joan Ferrer va fer que la majoria de membres de l'equip de govern abandonàs la Sala.

 

Un altre ple que acaba com el rosari de l’aurora. I encara sort que no durà gaire més d’un quart d’hora. Es tractava d’aprovar el  de condicions per a l’ocupació de terrenys de domini públic marítimo-terrestre per a la prestació dels serveis de temporada (explotació de les platges). En haver-s’hi introduït modificacions de darrera hora, segons va explicar el batle Josep Gallego, es va proposar de deixar-ho damunt la taula, convocar una nova comissió informativa i aprovar-ho en un futur plenari. Tot plegat, una mica mal d'entendre.

La intervenció de Joan Ferrer i Mateu Melis va ser dura, acusant la regidora de Medi Ambient de manca de capacitat de gestió. Ambdós portaveus coincidiren a demanar la dimissió o la destitució de Pilar Gasull, a la qual qualificaren d'incompetent, cosa que va ser rebutjada de manera immediata pel batle.

Tot seguit, la mateixa Pilar Gasull va rebatre les acusacions del PP i Es Grup, dient que havia estat l’oposició la que havia entrebancat l’aprovació del plec de condicions. Es va referir a la regidora Pilar García i va recordar que el plec se’ls havia presentat el passat mes d’octubre i que recentment, en el mes de febrer, encara no se l’havien llegit. “Per tant, el Partit Popular està mentint, perquè durant quatre mesos no s’ho ha estudiat”. D’altra banda, es va referir a la darrera reunió de la comissió informativa, on el PP va presentar 13 propostes, de les quals se’n recollien algunes, i va acusat Pilar García d’haver abandonat la comissió “d’una manera insultant i amb una absoluta falta de respecte als altres membres de la comissió”. “Si el batle em vol cessar, ho pot fer, però jo no dimitiré. Crec que els que se n’haurien d’anar de l’Ajuntament són vostès”.

La rèplica per part de Joan Ferrer va ser d’aquelles directes, a l’os de la cama, sense voltes: “Ets lo més inútil que ha passat per dins s’Ajuntament. Vaga fins a dalt de tot”. Quasi res! “Senyor Ferrer –va respondre el batle– crec que les seves paraules freguen l’insult”.

A tot això, Pilar Gasull i la resta de membres de l’equip de govern havien iniciat l’abandó de la sala. Només el batle i el regidor Climent Crespo varen continuar en el pont de comandament. Mentrestant, Pilar García oferia la seva versió de com havia anat la comissió informativa precedent, negant en tot moment que l’hagués abandonada de manera insultant. Referint-se a Gasull, va dir que “lo que ha de fer és davallar un escaló, perquè ella només és regidora com els altres que anam a les seves comissions. Jo en cap manera li he faltat al respecte”.

I tant que va quedar damunt la taula, la proposta! Damunt la taula, tota sola i abandonada. L’enfrontament verbal continuà fins a les portes de l’Ajuntament. Els crits resplendiren per tota la plaça d’es Sitjar. Afortunadament, l’acta ja no els recollí.