Comentari del temps en el  nostre municipi, al llarg del mes d'agost. Actualització periòdica.

Image

 Els ecologistes no estam en contra de l’esport del GOLF, sinó a favor del sentit comú, tant en el consum d’aigua com en la urbanització del territori confrontant. Pel que fa a l’aigua per regar els camps de golf, suposadament, aquesta ve de les depuradores; ara queda el segon aspecte, que ja es pregonava des de l’aparició del primer camp de golf a les illes: NO HI HA CAP CAMP DE GOLF RENDIBLE SOLS A PARTIR DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA.

Image

Vista del cap de golf des de la carretera

Una font que consideram ben informada ens ha fet saber que s'està gestant una gran manifestació en el moll de Cala Rajada, contra la Reserva Marina de Llevant. La mateixa font ens ha afegit que darrere aquesta mobilització hi hauria la mateixa plataforma responsable del vergonyós anunci que en el seu moment va aparèixer a "Diario de Mallorca" i que va costar més de 3.000 euros. Al capdavant, hi trobam com no, el Club Nàutic de Cala Rajada, però s'assegura que compareixerà gent de tota la comarca, i de més enfora i tot. No oblidem que la Confraria de Porto Cristo ha sol·licitat l'extensió de la Reserva fins a les seves aigües, cosa que ampliaria encara més el radi dels "daminificats". Pobra gent!
Image