Instal•lada la senyalització del Parc Natural a Artà


Des de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat es fa feina a diari per facilitar l’accés i mostrar els valors dels espais naturals protegits de les Illes Balears a tots els ciutadans, al temps que se n’informa sobre la normativa vigent.

Aquests dies passats, amb els permisos adients de l’Ajuntament, s’han instal•lat les senyals indicadores del Parc Natural de la Península de Llevant dins el casc urbà d’Artà perquè tot el públic que el vulgui visitar hi pugui arribar sense problemes. Les senyals han estat col•locades als carrers Pou Nou, Costa d’en Torreta i Santa Margalida en els mateixos punts on ja hi havia altres senyals de llocs destacats del municipi. Actualment el Parc Natural rep uns 17.000 visitants anuals.

En algun cas, s’ha substituït  la senyal indicadora amb els noms de les finques públiques d’Aubarca i Es Verger per la nova amb la inscripció “Parc Natural”. No obstant això, la informació sobre aquestes finques públiques, els seus valors naturals, culturals i històrics es pot trobar a totes les publicacions que fa el Parc, especialment als tríptics d’informació general, publicats en català, castellà, alemany i anglès.  

En els propers mesos està previst també instal•lar senyals a les carreteres per completar la senyalització orientativa per poder arribar al Parc Natural.