Hem rebut una curiosa nota d'un pescador aficionat  amb imatges i reflexió inclosa
Hola,
Us remet una informació per si voleu publicar-la. N sé si serà del vostre interés, la decisió és vostra.
El dissabte dia 8 de setembre a la zona compresa entre Es Freu i Cala Tortam, devers les 7'30 h. del matí hi havia 15 barques de pesca recreativa que pescàvem. A les 11 hores vam comptar...106 barques!!!
Aquestes barques pensam que no eren només de Cala Rajada, hi devia haver de Cala Bona, Colònia de Sant Pere, Son Serra de Marina i Can Picafort. Això sí totes pescàvem raors.  
Per la mida de les peces capturades, segons el meu parer, la veda s'hauría d'haver perllongat fins dia 15 de setembre.
Jo faig les meves comtes. Dia 8  de setembre, dissabte...hi vaig comptar 106 embarcadions (una amunt  o avall, pot ser me botàs alguna o comptàs dues vegades la mateixa, però vaja...parlam de més de cent), amb dos tripulants de mitja a cada barca i fent un promig de 20 raors pescats per embarcació (que tampoc és massa)  me surten 2.120 peixos capturats en un sol dia. Bé, en un dematí.


El que no sabem és si els raors de la fotografia els pescà qui envià la reflexió . Enveja ens fa, i molta! Smile


Informació de la Conselleria:

Veda para la pesca del "raor" (Xyrichthys novacula) y del "verderol" o juvenil de clase 0 del pez del limón (Seriola dumerili)

Hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) des de l'1 d'abril fins al 31 d'agost.

Així mateix, hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del verderol o juvenil de classe d'edat 0 de la cirviola (Seriola dumerili) des de l'1 de juliol fins al 15 de setembre, excepte en les aigües d'Eivissa i Formentera, on és des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre. Es consideren de classe 0 tots els exemplars que no arriben a la talla de 30 cm, amidats d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (CE) 894/1997, del Consell.

No obstant el paràgraf anterior, la Direcció General de Pesca pot concedir autoritzacions especials per a la captura d'exemplars juvenils vius de cirviola, destinats a l'engreix en aqüicultura.

Si en els períodes de veda establerts es produeixen captures accidentals d'exemplars de les espècies característiques que s'han definit més amunt, no es poden dur a bord, transbordar, desembarcar, transportar, emmagatzemar, vendre, exposar o comercialitzar, i és obligatori retornar-los a la mar immediatament.

L'incompliment del que preveu en el paràgraf previ s'ha de sancionar conformement al que es disposa en la Llei 14/1998, d'1 de juny, per la qual s'estableix el règim de control per a la protecció dels recursos pesquers, i en altres disposicions concordants.