Aquestes són les fotografies, captades aquest mateix dissabte (dia 26), que un amable lector, una mica alarmat, ens ha fet arribar. Corresponen al coll de Marina, on s'estant duent a terme tasques de manteniment de la zona forestal. Aquests són treballs que, pel que hem pogut saber, compten amb el vistiplau de la Conselleria de Medi Ambient, la qual ja no realitza directament les tasques esmentades, sinó que les dóna a fer a una empresa externa.

Certament, les imatges fan una mica de por, per la contundència de l'actuació que s'està practicant. En la que segueix immediatament aquest comentari, es pot veure, a la dreta, el camí tradicional, mentre que en primer terme hi apareix el que sembla un segon camí obert ara.

Grans redols absolutament devastats i la presència de maquinària pesant per a la tala de pinar s'erigeixen com a testimonis d'una actuació que, per més que compti amb l'aquiescència de la Conselleria, a primera vista resulta més aviat preocupant. I és que una cosa és prevenir i l'altra deixar una petjada com la d'Othar, un dels cavalls més famosos de la Història.