Activitat del Parc de la Península de Llevant. Mes de maig