Festa hippy d'acomiadament al CEIP S'Alzinar per a un mestre que ha deixat petjadaPlaylist dels anys 70. Rafaela Carra inclosa. Un 4L arriba en plau pau i amor. Torna el hippysme a Capdepera? No. És la festeta per celebrar la jubilació de Paco Galian després de 37 anys de servei...tres generacions d'alumnes el contemplen. De Formentera a Capdepera. Gaudeamus igitur                                    Gaudim, doncs,
iuvenes dum sumus                                 mentre som joves
post iucundam iuventutem,                       Després de la divertida joventut,
post molestam senectutem,                      després de la incòmoda vellesa,
nos habebit humus!                                 ens rebrà la terra!

Arribada, imposició de banda, regals, la coral s'Alzinar canta el "Gaudeamos igitur" universitari i el "Capdepera" de Jaume Fuster.També els mestres, en pla hippy kumbaià entonaren el Blowin' In The Wind de Bob Dylan en català. Sí allò de ...això amic meu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent.

En Paco, canta totes i cada una de les cançons.Maria Antònia Santandreu glosà la omnipresència i sabers de Paco Galián així com li agraí la seva feina al centre. També anuncià que en Paco ja s'ha acollit a la feina de professor mentor que autoritza la Conselleria per tal de seguir col·laborant en el centre. Quan a l'omnipresència ja sabeu l'acudit de que quan en Paco anà a Roma una monja demanà qui era l'home de blanc que estava devora en Paco....

A partir d'aquí, tot foren besades, fotocools,...música i uns exquisits plats fets pels alumnes de l'IES.

Tot plegat un acte entranyable que ressonà per tot el poble.Amb els recents jubilats del 2021 com en Paco, Coloma Mayol i Miquel Nicolau.
Idò això Paco, feliç jubilació i ben retrobat a la redacció de Cap Vermell!!!!!

Vivat academia,                            Visca l'acadèmia,
vivant professores!                        visquen els professors!
vivat membrum quodlibet,              Visca cada membre,
vivant membra quaelibet,               visquen tots els membres,
semper sint in flore!                       sempre siguin en flor!
Pereat tristitia
pereant osores
pereat diabolus
quivis antiburschius
atque irrisores


Mori la tristesa,
morin els odiosos,
mori el diable,
els contraris als estudiants,
i els que se'n riuen.