Fa 25 anys que començaren aquesta trobada... i que sigui per molts d’anys!. Enguany ha estat l’edició amb mes participació: 32 al·lots que ja no faran el seixanta.
Ens veurem novament el febrer de l'any vinent.