Per Internet circula aquesta imatge relacionat-la amb l'illa d'Elba, una zona costanera de la Toscana. Evidentment es tracta de Cala Gat. No hi ha dubte!  

En fi mirau el retall i comproveu... no descartam que sigui un muntatge a posta per embullar, o publicitat per enganar o simplement una errada.