inici

Cap Vermell

Espai del cos: butifarra amb ganesExercici de relaxació profunda. Nivell 1. Automatitzau el moviment i pensau en tots aquells personatges, pseudoinstitucions i bandarres de tot pelatge que ens emprenyen i ens posen de mal humor (ja ens entenem!). Duració màxima 3 minuts per sessió. Màxim 5 sessions al dia.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar