Sant Antoni i el mòbil
jugaven a trenta-u.
El mòbil va fer trenta,
Sant Antoni trenta-u.