Els desconeixement de la llei no eximeix el seu cumpliment