Les agrenarà un vent d'indiferència
A Jaume Fuster, curoller de primera, reducte d'home renaixentista i espècie en vies d'extinció.

Amb la seguretat que la casa mai li caurà damunt!