Què en saps tu del turisme a Capdepera? 10 preguntes per validar els teus coneixements del municipi.
dades i gràfics: Aina Ginard Bauzà. #ainades 1.-Quantes places hoteleres te Capdepera?
a) 15.342
b) 19.453
c) 21.287

2.-I places de lloguer turístic?
a) 3.451
b) 5.438
c) 8.679

3.-Quina posició ocupa Capdepera respecte als municipis amb més places turístiques?
a) cinquè
b) vuitè
c) desè

4.-Quin és el municipi de la comarca de Llevant amb més places turístiques?
a) Capdepera
b) Son Servera
c) Sant Llorenç

5-Quin percentatge de places hoteleres te Capdepera respecte de Mallorca?
a) 6,3%
b) 9,1%
c) 12,2%

6- Mallorca te 45,19 places turístiques per cada 100 habitants.
Quantes places turístiques (hoteleres+lloguer) te Capdepera per cada 100 habitants?
a) 82,96
b) 112,43
c) 185,60

7-Quan al volum de places de lloguer turístic Capdepera està...
a) entre els cinc primers
b) entre els deu primers
c) entre els quinze primers

8-Quin és el municipi de la comarca de Llevant (sense comptar Manacor) que te més places de lloguer turístic?
a) Artà
b) Capdepera
c) Sant Llorenç


9- Del total de places turístiques de Mallorca, quantes n'hi ha a la comarca de Llevant (ara sí comptant Manacor):
a) 74.860
b) 85.736
c) 91.391

10- Quin percentatge del total suposa?
a) 22,1%
b) 27,3%
c) 31,4%


Bonus extra:
Quantes places turístiques s'han autoritzades a Mallorca els darrers 10 anys?
a) menys de 30.000
b) entre 30.000 i 60.000
c) més de 90.000

-------------
Sort!

respostes correctes:
1 b
2a
3a
4c
5a
6c
7c
8a
9c
10a
Podeu publicar els resultats a Facebook.