Passaders quasi totes les festes, un bon dia de Sant Bartomeu, es va celebrar l'Ofici pel seu sant patró, com no, a l’església parroquial de Capdepera. Acabades les carreres de cavalls, foren molts els gabellins que acudiren a l’Ofici de Sant Bartomeu, donant una bona imatge, amb la nau del temple quasi bé plena.


Un Ofici de Sant Bartomeu, que no comptà amb massa concelebrants a pesar de ser dia feiner, però si amb la presència de Mossèn Nadal Bernat, (fill del poble i bon amic del nostre rector), que oficià i presidí la cerimònia, juntament amb el rector Xisco Bernabeu, mossèn Pere Orpí i també l’escolanet de Cala Rajada. Com és costum en les cerimònies dels Sants Patrons, els capellans vestien de color vermell, i també com solia ser costum, es trobaren a faltar els brots de mata que s’escampaven a l’entrada de l’església, davant l’escala, en senyal de solemnitat. 


Com és habitual a les cerimònies importants de la parròquia de Capdepera, la Coral Parroquial dirigida per Elionor Gómez-Quintero, va acompanyar amb els seus cants eucaristia i també com es costum, es ballà el ball de l’Oferta, aquesta vegada per ho feu l'Agrupació de Ball de Bot Aires Gabellins.
Acabada l’eucaristia, els assistents veneraren les relíquies de Sant Bartomeu i pogueren collir un brot d’alfabeguera ben fresca i olorosa, cultivada i cuidada per en Mateu Morey a sa finca de Can Caragol de Sa Torre. Acabat l’acte, fou el moment que els membres de la coral començaren a entonar el tradicional “Tomeu, Tomeu, Tomeu, Tomeu, Tomeu”, el moment que la gent assistent aprofità per felicitar-se els molts d’anys per Sant Bartomeu.