El vent fa que tot Vila Roja pugui escoltar Sa Xerebanda