Així els infants coneixeran el càrritx i com es fan els manats.