Dijous, dia 22 de juny, el galerista Joan Guaita Esteva va realitzar una donació de material gràfic a l'Arxiu Municipal de Capdepera. Material gràfic que forma part del seu fons documental i que inclou cartells i obra gràfica de reconeguts artistes internacionals. No es tracta de la primera donació que fa el galerista gabellí, ja que el desembre de 2022 va donar d'una partitura original de Joan Valent.

 

Les obres donades van ser rebudes pels arxivers de Capdepera, Maria Massanet i Gori Rexach, i passaran a ser tractades per a la seva idònia conservació i posterior exposició. Se va dir que se podrien exposar en futures edicions dels "Estius de Can Melis".

Entre l’obra donada (al final afegim la llista de tot el material donat) s’hi troben obres de Peter Phillips, Riera Nadal, Manuel Mendive, Pepe Damaso, una carpeta gràfica de Hugo Zapata, entre d’altres importants peces artístiques que incrementen el fons d’art municipal.
 

El gabellí Joan Guaita ha estat un important galerista i ha acumulat un extens fons i ara com ell comentà “El meu arxiu se’n va de viatge a un altre arxiu”. Durant l’acte Joan Guaita comentà la importància de la donació per a ell  “Aquest fons per jo és de gran transcendència, és íntim i personal
 

L’arxivera Maria Massanet mostrà la seva satisfacció per la donació rebuda i destacà la importància de les donacions particulars, ja que Capdepera com a municipi és jove i recordà que el document més antic que disposa l’arxiu és de - 1526, gràcies a donacions d’arxius particulars.

El senyor Pascual va prendre la paraula per reclamar una major cultura de la donació, recordant que a Mallorca no està arrelada i molta documentació i arxius personals es perden per aquesta manca de generositat. Aquestes donacions, que a altres països estan més esteses, també s’han de valorar i s’ha de garantir la conservació i difusió.

L’acte acabà amb unes paraules d’agraïment de na Mireia Ferrer, cap en Joan Guaita i cap els arxivers per la seva feina.

Ara l’arxiu realitzarà actuacions de conservació, catalogació, custòdia i difusió de tota l’obra rebuda.

Després de la signatura del document de cessió, Joan Guaita i part dels assistents a l’acte van visitar el Centre Melis Cursach.
 
Aquest és el llistat d’obra cedida, facilitada per l’Arxiu Municipal de Capdepera:

Joan Guaita: Donación al Archivo de Capdepera, Junio 2023

OBRA GRÁFICA:

- Peter Phillips, 3 serigrafies

- Bernardí Roig, 1 P/A. més una felicitació y 2 autorretrats

- "Damaso a Visconti", carpeta 6 làmines

- 1 Fotografia retrat de Joan Guaita de Navarro

- Joan Gomila, 2 serigrafies

- Mati Klarwein, cartel firmado; 1 gràfica

- Kcho, calendari

- Riera Nadal, esboç de 3 folis

- Yannik Wu, 1 serigrafia

- "Damaso y Mañaricua" carpeta de 1 més dedicatoria

- JuanCarlos Rego, aquarel·la

- Juan Gomila, original pintura damunt paper

- Ernesto Pujol, original esboç cartell exposició

- Juan Gomila, cartell enriquit

- Matias Quetglas, 1 gràfica, 25/25

- Rafel Mahdavi, 1

- Hannes Van Ess, 1

- Riutort, 1 gràfica més 1 H/C

- Marta Maria Perez, fotografa cubana, 1 serigrafia

- Cartell enriquet expo col·lectiva Artes y Oficios

- Xim Torrens, original damunt paper (a part)

- Manuel Mendive, calendari off set

- Rolf Knie, calendari off set; 2 obres gràfiques (a part)

- Pepe Damaso, Zodiac, 12 + cuberta

- Pepe Damaso: 5 gràfiques "Els perfums Maravellosos" - 3 carpetes Damas/Manrique inèdit.

A part: una carpeta gràfica Hugo Zapata (caixa negra tela) i una carpeta groga (paper)

R.Knie, X.Torrens.Joan Guaita: Donación al Archivo de Capdepera, Junio 2023

CARTELLS:

- Soto, 3 exemplars.

- Bernardí Roig, 3 exemplars.

- 6X6S, 2ejemp.

- Rafael Mahdavi, 3+3

- Juan Gomila, 2

- J. Guaita Col.lecció, 6

- Rolf Knie, 4

- Tristán, 2

- Cesar Manrique,2

- Erosió, 1

- 3 d'Ors, 3

- 5 pintores de Mallorca, 2

- Privat, M.L.Zahnke, 3

- Pere Coll, 2

- Viu el Patrimoni, ARCA, 2

- Mahdavi, 3d'Ors, 2

- Riutort, 2

- Pep Coll, 2

- J.C.Rego, 2

- Antoni Socias, 2

- Damaso, Circulo Bellas Artes Canarias, 2

- "Gabies", 1

- B.Jakober, 1

- Mágica Mallorca, 2

- Mati Klarwein, 2

- Arte Tibet, Caixa, 1