Els seus presidents han signat avui un conveni per un mínim de set anysL’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la Institució Francesc de Borja Moll, dipositària dels drets del Diccionari català-valencià-balear d’Antoni Maria Alcover i el mateix Moll, de la culminació del qual es compleixen 60 anys aquest 2022, han signat avui a Barcelona un conveni, amb una durada d’un mínim de set anys, per a col·laborar en la difusió del Diccionari Alcover-Moll.

L’acte de signatura ha anat a càrrec dels seus màxims representants: Teresa Cabré, presidenta de l’IEC, i Carles Duarte, president de la Institució Moll. També han assistit a aquest acte el filòleg mallorquí Nicolau Dols, president de la Secció Filològica de l’IEC, el primer president de la qual fou, justament, Antoni Maria Alcover; Eulàlia Espinàs, gerent de l’Institut d’Estudis Catalans; i Josep Maria Llull, advocat de la Institució Moll.

D’acord amb el conveni, si bé la Institució Moll ostenta la seva titularitat de ple domini, l’IEC continuarà oferint el servei de consultes del Diccionari a través de la pàgina https://dcvb.iec.cat/ i totes dues entitats compartiran la darrera versió informatitzada del DCVB. A més, deixen la porta oberta a noves iniciatives de cooperació, que es regularan pels respectius convenis. 

A partir de la signatura d’aquest conveni, la Institució Francesc de B. Moll intensificarà la seva dedicació a promoure el coneixement, l’ús i l’estudi del DCVB a fi de potenciar-ne, tenint en compte les tecnologies disponibles en cada moment, l’aprofitament i, quan calgui, vetllarà per la seva actualització, a fi que aquesta obra indispensable per a la llengua catalana mantingui en tot moment la plena vigència.