Dia 20 de maig se presentà a la Biblioteca de Cala Rajada el llibre “Pausa tu dolor de espalda” (amb el subtítol “Cómo prevenir y aliviar tu dolor de espalda”) escrit per Patrícia Puiggrós.

Na Patricia Puiggrós és metgessa especialitzada en medicina esportiva i teràpia del dolor crònic, també és coordinadora de la Unitat de Medicina Esportiva de Sant Joan de Déu i directora de Medical ASR (Clínica on-line especialitzada en medicina esportiva i del dolor).

Durant la seva presentació va parlar de la creació de Medical ASR, una clínica on-line com a resposta a la situació creada per la pandèmia de la COViD19 i per poder seguir amb els tractaments. “Sona un poc estrany però el dolor se treballa perfectament, sobretot perquè nosaltres som del lema menys pastilles i més sabatilles. A partir d’aquí intentem treballar el dolor d’altra manera”.

Després parlà del dolor, “una paraula amb les connotacions importants”. La medicina tradicional xinesa ja la tractava, per a ells el dolor era com alguna cosa que desequilibrava el cos humà, el jing i el jang. Més tard el dolor se relacionà amb el nirvis i el cervell. Actualment se defineix com “una experiència sensorial i emocional associada, o no, a una lesió. Per exemple, comentà que de vegades anem al metge amb dolor, ens fan proves i no troben res, però nosaltres sentim dolor. “El dolor no el podem mesurar, és subjectiu”.

Alguns assistents van comentar què era per ells el dolor i nombraren algunes experiències personals: és desagradable, es pot controlar, la importància del cervell, té un gran impacte emocional i econòmic (gran part de les baixes mèdiques és per dolor)... Se calcula que uns cinc milions de persones pateixen un dolor crònic i a Europa un 30% de les consultes són de gent que té mal.

Incidí en que gastem molts de doblers tractant el dolor, però la incidència no baixa, al contrari puja cada vegada més. Per tant, “qualque cosa feim malament”. Entre els dolors el mal d’esquena és el més abundant, arriba a un 80% de les consultes. Recordà que “no és normal tenir mal d’esquena, malgrat s’hagi normalitzat”. Parlant de les causes que provoquen el mal d’esquena recordà que poden ser físics, emocionals, socials, ambientals... per tant “no calen proves radiològiques per constatar que hi ha mal”. En un percentatge molt baix se troben les causes del dolor.

Parlà dels factors de risc com l’edat i el gènere (aquests dos molt relatius), el tipus de treball, ansietat, depressió, factor econòmic... La COVID també ha afectat amb l’increment de la prevalença; a més de factors de la pròpia malaltia (COVID persistent) també hi ha els nous hàbits, com el teletreball.

Comentà el paper de la informació i la prevenció, donant importància a l’empoderament del pacient. Aprofitant les xarxes socials treballà en la divulgació creant un canal que ha assolit prop de 35.000 seguidores (la majoria dones entre 35 i 55 anys) on s’hi poden trobar exercicis, consells d’alimentació...

El fet és que sorgí el repte de fer un llibre (ja havia escrit articles científics) a partir d’una mena de joc que, en certa forma, l’obligava a escriure un determinat nombre de paraules per dia. El llibre és una guia, un manual d’ús que tracta diversos aspectes que influeixen en el mal d’esquena, entre ells la alimentació a la que dona molta importància especialment pel que fa a la prevenció.

Animà els lectors a comunicar-se amb ella per comentar la seva experiència amb el llibre, si realment els ha ajudat en qualsevols dels àmbits que tracta. Com altres dolors, la percepció dels dolors d’esquena pot millorar amb exercicis preventius, amb ergonomia i amb moviments que es poden fer a casa.

Per acabar, nombrà l’equip amb el que fa feina i, a rel d’una pregunta, va comentar la importància de l’alimentació, tant pel control del pes, la importància de l’intestí (se diu que és el segon cervell del nostre cos), els aliments prebiòtics, l’alimentació anti-inflamatòria... aconsellant per una alimentació flexi-vegetariana.

Acabades les preguntes del públic na Patrícia va signar els llibres Sens dubte, un llibre molt interessant (i útil), tant com la presentació de Patrícia Puiggrós.