L'associació Pro-músics Mallorca ha presentant una sèrie d'aportacions per a modificar l'Ordenança municipal reguladora de l'activitat d'amenització musical i autorització municipal complementària de Capdepera . 

Pro-músics Mallorca treballa per a solucionar molts temes que repercuteixen directament al sector, entre d'elles es troben amb un greu problema que abasta molts municipis de l'illa, les "Ordenances de soroll", les quals tenen moltes restriccions, entre elles el tema de decibels i en altres, fins i tot prohibeixen totalment el dret de fer actuacions en viu (de vegades en l'interior i d'altres en l'exterior), amb la conseqüència que no els permeten poder realitzar el treball dels músics.

Per això, en aquesta ocasió, el municipi de Capdepera (que abasta Cala Rajada, Canyamel, sa Font de sa Cala i Capdepera), va obrir un termini de
10 dies per lliurar propostes a la seva "ordenança de soroll". L'entitat Pro-músics ha aprofitat per traslladar totes les esmenes que consideren oportunes i que són totalment necessàries que es modifiquin en aquesta "ordenança de soroll", ja que així com està aplicada a hores d'ara, queda gairebé prohibit realitzar cap tipus d'actuació de música en viu (excepte en els hotels).

Des de l'associació esperen que les seves peticions siguin ateses i poder aconseguir que es modifiqui aquesta ordenança.

Aquest és el document que han remès a l'Ajuntament (i ens fet arribat per a fer públic):Palma, 15 de febrer de 2021  

Amb el motiu de la proposta de modificació de l'Ordenança municipal reguladora de  l'activitat d’amenització musical i autorització municipal complementària, publicada en el  BOIB número 125 en data 25 d'agost de 2012, des de ProMúsics Mallorca (Associació de  professionals de la Música), ens posem en contacte amb vostès com a representants de les i  els músics de Mallorca, ja que hem detectat un greuge comparatiu referent on es pot  realitzar música en directe i on no, dins del municipi de Capdepera, per aquest motiu els  presentem aquestes aportacions perquè puguin ser incloses i es modifiqui aquesta  Ordenança. 

Al cap d'un any infaust per a les i els músics, amb la “paralització total” del sector on el  greuge comparatiu amb totes les professions és superlatiu, sumat a l'agreujant que portem  més d'un any sense poder treballar ja que la temporada va acabar al novembre de 2019,  apel·lem a la sensibilitat i bona voluntat de l'Ajuntament de Capdepera perquè tinguin a bé  “FLEXIBILITZAR” les mesures restrictives que repercuteixen directament en el col·lectiu de  músics i en l'enriquiment cultural de la societat. 

És molt important que entenguin que la Música en directe NO ÉS SOROLL. Tal com consta la  definició en el diccionari, s'entén com a contaminació acústica “la presència de soroll”, que  és un so inarticulat, en canvi la Música, que defineix el diccionari com l'ordenament de sons  a través del ritme, la melodia i l'harmonia combinats o com l'art de combinar sons de la veu  o instruments, és un so articulat. La Música, com tot so, pot afectar la salut de l'ésser humà,  quan el mateix s'emet durant un període de temps prolongat (8 hores o més) i amb una  intensitat determinada (80 Db amb pics de 120 Db). Fora d'aquests paràmetres, l'efecte de  la música sobre les persones és BENEFICIÓS, incrementa les connexions neuronals,  incrementa la capacitat física, redueix el dolor, redueix la tensió arterial, incrementa la  intel·ligència matemàtica i espacial, relaxa, etc. Considerar la Música com a contaminació  acústica no sols atempta contra la raó, sinó que no té empara en dret i contradiu a la  ciència

La Música en directe NO ÉS SOROLL, és Cultura, i li dóna valor i riquesa al seu municipi, que  reverteix al públic que assisteix o al turista que ens visita. A més han de ser conscients i tenir  sensibilitat de la “greu situació que travessa el nostre sector” arran de la pandèmia. En  altres comunitats han tingut molt en compte aquesta situació i com aposten per la Cultura (que a les Illes Balears està declarada com ben essencial), han permès que les i els músics  puguin tocar amb total tranquil·litat establint unes normes les quals han estat molt flexibles  mantenint sempre la conciliació del descans veïnal.

En aquesta ordenança existeixen drets que estan sent vulnerats com:  

  1. El dret a la Cultura que està consagrat en la Declaració Universal dels Drets Humans,  en l'article 27.  
  2. L'Article 44 de la Constitució: Els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la  Cultura, a la qual tots tenen dret. 
  3. Article 35: El dret al treball. 
  4. Article 123: Dret al treball digne. 

Els sol·licitem: 

  1. Que permetin realitzar sense impediments l'activitat d'ambientació musical en viu (produïda principalment per veu humana i/o instruments musicals, entenimentada,  vent, percussió/ bateria, amb la possibilitat d'utilització d'aparells electrònics per a la  seva reproducció i/o amplificació del so), en qualsevol establiment; restaurants,  cafeteries, cafès o bars (tant en interior com en exterior), no sols en Hotels (article  núm. 14), ja que aquesta Ordenança ha de ser equilibrada, ha d'afavorir a totes les  parts, equitativa per a veïns, per a músics que fan el seu treball i per als propietaris  de qualsevol establiment, i que s'exclogui la redacció d'un estudi acústic i a la  instal·lació d'un limitador registrador acústic. En tot cas quedarà exclosa de la  definició de “ambientació musical” el que estigui generat per una taula de mescles o  reproducció de pistes d'àudio (deejays).  
  2. Que s'augmenti el màxim de decibels permesos per a tocar música en directe a  115Db, (que en aquesta Ordenança en l'article número 2, s'estableix a 65 Db en  horari diürn). Tenint en compte que una simple conversa entre 80 persones a  l'interior d'un local arriba a generar més de 90 Db, sense afegir altres fonts com un  simple molinet de cafè, la cafetera, màquines d'aire condicionat, etc, llavors és  impossible fer el nostre treball tant en interior com exterior amb aquest  mesurament que vostès exigeixen i comparant amb altres ordenances, que el màxim  permès per a música en directe són de 115Db que funciona perfectament i no hi ha  cap mena de problema, s'hauria de canviar el màxim de decibels permesos en horari  diürn en aquesta Ordenança a 115 Db.

D'altra banda, existeixen algunes pautes o requisits en altres Ordenances que estan  funcionant molt bé i que es podrien afegir com:  

  1. a) Presentació de comunicació prèvia per a la realització d'ambientació musical en viu en  l'establiment, amb una antelació mínima de 48 hores.  
  2. b) Realització de l'ambientació musical en viu entre les 12.00 hores i les 23.00 hores.  
  3. c) Disposar d'aquesta mena d'ambientació musical en directe un mínim de dos dies a la  setmana per cada establiment sense la necessitat del pagament de taxes.  
  4. d) L'ambientació musical tindrà una durada màxima de dues hores per dia. 

Els demanem a aquest Ajuntament que empatitzi amb aquesta “realitat” que està sofrint el  sector de les i els músics i que se sumi a la via de construir solucions, afegint aquestes  aportacions en l'Ordenança municipal reguladora de l'activitat d’amenització musical i  autorització municipal complementària.  

Quedem a l'espera d'una resposta. 

Atentament, 

ProMúsics Mallorca